Kapsamlı Teminat Nedir?

Transit işlemlerinde taşınan eşyaya ilişkin doğabilecek vergi ve diğer yükümlülükler için verilen bir teminat türüdür. Bir basitleştirme türü olması nedeniyle izne bağlı olarak kullanılır. Düşümlü çalışan bu teminat türü, gümrük idaresince teminatın tescil edilmesi ile sistemden düşümü yapılır, yine gümrük idaresince varış bildiriminin yapılması ile kullanılabilir duruma gelir.

TR Nedir ?

TR belgesi: Türkiye, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’da serbest dolaşımda olmayan eşyaların aynı ülke içerisinde bir gümrükten diğerine transiti ile dolaşıma dahil edilmesinde kullanılan belgedir. Örneğin; hareket gümrüğü İstanbul Yeni Havalimanı, varış gümrüğü Dilovası olan bir transit işlemi için TR belgesi kullanılır.

TR rejim kodu: Sadece ulusal transit işlemlerinde kullanılan, eşyanın statüsüne ilişkin herhangi bir ayrım yapılmayan rejim kodudur. Ortak transit kapsamında taşınılacak eşyaya uygulanamaz. Türkiye Gümrük Bölgesi içerisindeki bir hareket idaresinden başlayıp yine Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde yer alan bir varış idaresinde sonlandırılacak bir işlem söz konusu ise eşya serbest dolaşımda olsun ya da olmasın rejim kodu TR olmalıdır. Örneğin Halkalı Gümrük Müdürlüğünden başlayan ve varış idaresi Kapıkule olarak beyan edilen bir transit işleminde rejim kodu TR olmalıdır. Eşyanın asıl gideceği ülkenin Ortak Transit Sözleşmesine taraf olması bu durumu değiştirmeyecektir. Varış idaresi olarak Kapıkule seçildiği için rejim kodu TR olmalıdır.

T1 NEDİR

Menşei, Avrupa Birliği ülkeleri olmayan eşyaların ortak transit rejimi içerisinde taşınmasında kullanılan belgedir. Örneğin; hareket ülkesi Türkiye, varış ülkesi Bulgaristan olan bir transit işlemi için T1 belgesi kullanılır.

Genel olarak topluluk statüsüne haiz olmayan eşyaların taşınmasında kullanılan rejim kodudur. Bununla birlikte topluluk eşyasının da T1 rejim kodu altında taşınmasına bir engel bulunmamaktadır. T1 rejim kodu her türlü eşyanın ortak transit rejiminde kapsamında taşınabildiği rejim kodudur.

T2 NEDİR

T2 belgesi: Menşei Avrupa Birliği ülkelerinden biri olan eşyaların, ortak transit rejimi içerisinde taşınmasında kullanılan rejim kodudur. Örneğin; hareket ülkesi Almanya, varış ülkesi Sırbistan olan bir transit işlemi için T2 belgesi kullanılır.

T2 Rejim kodu: Sadece Topluluk eşyasının ortak transit rejimi kapsamında taşınmasında kullanılan rejim kodudur. Topluluk eşyasından, tamamen topluluğun gümrük bölgesinde elde edilen eşya, topluluk dışından gelen ancak topluluk içerisinde serbest dolaşıma girmiş eşya ve bu iki tür eşyanın kullanılmasından elde edilen eşya anlaşılmalıdır.

KAPSAMLI TEMİNATLI İŞLEMLER
BİS LOJİSTİK ‘’Asıl Sorumlu’’ sıfatıyla TC31- Kapsamlı Teminat Sertifikası sahibidir. Bu belge Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından ;

• Güvenirlik standartlarına sahip oldukları tespit edilen, Emniyet ve güvenlik önlemleri taşıyan, Sağlam mali yapıya sahip ,
• Yeterli ortak transit deneyimi olan; Yetkili makamlarca çok yakın ilişkiler içerisinde olduğunu kanıtlayan firmalara verilmektedir. Avrupa Topluluğu Ortak İletişim Ağı/ Ortak Arayüzü (CCN/CSI) kullanılır.

Bu belge sayesinde:
•  ULUSAL TRANSİT İŞLEMLERİ (TR)
•  ULUSLARARASI TRANSİT İŞLEMLERİ (T1/T2)
•  AB GİRİŞ ÖZET BEYAN BİLDİRİMİ (ENS)
•Kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Aynı zamanda; Kağıtsız Beyanname Sistemi kullanma iznine sahiptir.